Bronsystemen

Onze Bronsystemen

multiQ Water / Aquathermie


Open water, een rivier, een kanaal of een waterput bieden ideale mogelijkheden om energie uit te onttrekken. Een multiQ
warmtewisselaar als bron voor uw warmtepomp is standaard in verschillende vermogens maar ook op klantenwens met hoge onttrekkingsvermogens te verkrijgen.
U heeft alleen de multiQ warmtewisselaar als bron nodig om uw warmtepompsysteem effi ciënt te laten draaien met gegarandeerd hoge COP-waarden.
Zeer geschikt voor woonarken of huizen aan het water, maar ook voor utiliteit en industriële toepassingen.

multiQ Geo / Geothermie

 

De naam zegt het al. Ons bronsysteem bestaande uit kunststof panelen, worden als warmtewisselaars op een diepte van slechts 2 meter in de bodem gebracht. Dit gebeurt eenvoudig en snel.
Het graven van een geul maakt het inbrengen van een onze 1,20m brede en 7m lange kunststof bronpanelen simpel en eenvoudig.
Afhankelijk van de bodem en regelgeving is dit een uitstekend en concurrerend alternatief voor een diepteboring. 
multiQ geo kan het gehele jaar worden ingezet als bron tbv de warmtepomp en/of als koeling. 


multiQ solar / zonne- en omgevingsthermie  


Niet alleen de zon brengt energie in onze solar panelen.
De buitenlucht, hoe vochtiger hoe beter, bevat zoveel energie, dat deze gebruikt kan worden als bron voor de warmtepomp. Alleen bij lage temperaturen onder 0 zal meer ondersteuning van de bodembron worden gevraagd en vice versa. Zodoende ontstaat door de geo-sun combinatie tevens een regeneratie van de bodem.
Ook zeer geschikt als PV-T systeem, voor stroom én warmte.

multiQ ice -  IJsopslag


Bij de omzetting van water naar ijs wordt zeer veel warmte
onttrokken, omgekeerd moet veel warmte worden toegevoerd om ijs weer in water om te zetten.
multiQ sun-ice is op dit principe gebaseerd.
Wij bieden modules met elk van 6 tot maximaal 150 kW aan
bronvermogen. Sun-ice is mogelijk dmv een tank in de bodem naast het gebouw of indien mogelijk een met water gevulde kelder.
multiQ levert hiervoor pasklare oplossingen.