Home

Welkom bij multiQ - MEFA Energy Systems


We leiden u door de wereld van onze bronsystemen voor warmtepompen.

Bij ons gaat het om de bestmogelijke wijze om energie te onttrekken uit een medium. Dat kan lucht, water of de bodem zijn, maar ook zon, afvoerlucht of rioolwater, ja, zelfs uit mest. 

Via het menu leert u onze producten kennen en kunt u ontdekken hoe wij geothermie, aquathemie, riothermie, aerothermie of noem het cryothermie in de praktijk brengen.